Vårdcentral

Medipart Partille Vårdcentral och BVC

Tidsbokat läkarbesök

Vi som arbetar här är specialister i allmän medicin. Vi bedömer, utreder och behandlar alla sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Vid behov remitterar vi till andra specialister.

Du bokar tid till läkare på telefon 031-3909900 vid långvariga besvär och sjukdomar som kan kräva utredningar samt vid längre sjukskrivningar och annat som kräver längre besök.

Drop-in

Från och med 10/1-2022 stänger Drop-in/Lätt akut mottagningen tills vidare pga rådande situation. All tidsbokning sker via telefon på 031-3909900.

Vid akuta tillstånd kontakta Alléjouren eller ring 112.

Du som är listad på vårdcentralen har via webbtidboken möjlighet att boka begränsade antal tider för akuta och lätta åkommor, klicka här.

Covid-19 Provtagning för pågående infektion

Har du haft symtom minst 24 timmar så kan du testa dig för Covid-19. (Sker på baksidan av vårdcentralen).

Boka en tid här 

Är tiderna slut kan du prova att ringa vårdcentralen för eventuella återbud på 031-3909900

Kol- och astmamottagning

Diabetesmottagning

Distriktssköterskemottagning

Inkontinensmottagning

Äldresjuksköterska

Hypertonimottagning

Vaccination

När vi har stängt

Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och inte kan vänta till nästa vardag - sök Alléjouren.


Vid livshotande tillstånd

Ring 112.


Patientavgifter

För information var god klicka här.


Tillfälliga förändringar gällande patientavgifter med anledning av covid-19

Ingen patientavgift vid sen avbokning

Som patient inom Västra Götalandsregionen, ska du inte komma till vården om du känner sig sjuk, förkyld eller har luftvägsbesvär. Det ska finnas en möjlighet att boka av besöket i sista stund. Om du avbokar ditt besök senare än 24 timmar innan din avtalade besökstid, kommer du inte att behöva betala en avgift för detta. Beslutet gäller till och med 30 juni 2022.

Extra avgift vid hembesök tas bort för äldre och riskgrupper

Den extra avgiften på 100 kronor vid hembesök tas tillfälligt bort för personer som är 70 år och äldre, samt för personer som tillhör en riskgrupp och där vårdpersonal gör bedömningen att patienten inte bör komma till en mottagning. Beslutet gäller till och med 31 januari 2022.

Ingen ersättning vid lång väntetid

Rätten att kräva tillbaka patientavgiften om väntetiden till ett planerat besök varit längre än 30 minuter, tas bort 1 januari 2022. Detta gäller såväl fysiska besök som för distanskontakter.