BVC

Välkommen till vår BVC

Vi arbetar med förebyggande barnhälsovård och följer ditt barns utveckling och hälsa upp till sex års ålder vid era besök på BVC.

Vi erbjuder bland annat:

  • Hälsoundersökningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdens nationella program och regionala riktlinjer från centrala barnhälsovård.

  • Hembesök efter hemkomsten med ert barn till alla nyblivna föräldrar.

  • Amningsrådgivning.

  • Föräldrautbildning.


Telefonnummer till BVC: 031-834444