Aktuellt

Covid-19/Coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtom kan vara feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder och illamående.

De allra flesta som drabbas av Covid-19 blir lindrigt sjuka och besvären brukar gå över av sig själv.

Du som har allmänna frågor om Covid-19 kan ringa på telefonnummer 11313. Du kan även gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida för att hålla dig uppdaterad.

Vaccination mot Covid-19

Boka din vaccination mot covid-19 genom att klicka här

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom. Därför erbjuds alla som är 12 år och äldre vaccination mot sjukdomen. Samtyckesblankett ska vara ifylld av båda vårdnadshavare om du är under 18 år.

Du kan ladda ner samtyckesblanketten här.

Du som är 18 år eller är äldre kan nu boka din påfyllnadsdos, om det har gått minst 4 månader efter din föregående dos.

12-17 åringar: Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1. Det kommer därför inte erbjudas vaccination för dig som är 12-17 år.

Läs mer på 1177.

Medicineras du med Waran behöver vi ha ett PK-värde högst 7 dagar gammalt.
Du behöver ta med hälsodeklarationen ifylld - Klicka här

Boka din vaccination mot covid-19 genom att klicka här

Om du medicinerar med:

 • Waran - ber vi dig ta med senaste PK värde.
 • Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana - tänk på:
  • om vaccinationen är planerad före kl. 10:00, hoppa över din morgondos.
  • om vaccinationen är på eftermiddagen ta morgondosen av din tablett senast kl. 08:00 och försök boka vaccinationstid så sent som möjligt på eftermiddagen.
  • att ta nästa dos av din tablett tidigast två timmar efter vaccinationen.

Efter vaccinationen

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Var god läs och fyll i hälsodeklarationen inför din vaccination - Klicka här.