Aktuellt

Covid-19/Coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtom kan vara feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder och illamående.

Symtomen kommer omkring 5 dagar efter att man blivit smittad, men kan dröja upp till 14 dagar. De allra flesta som drabbas av Covid-19 blir lindrigt sjuka och besvären brukar gå över av sig själv.

Du som har allmänna frågor om Covid-19 kan ringa på telefonnummer 11313. Du kan även gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida för att hålla dig uppdaterad.

Just nu befinner vi oss i fas 1 av vaccinationen. Vi erbjuder vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det är endast personer som ingår i den pågående fasen, eller tidigare fas som kan boka tid. Övriga grupper kan ännu inte boka tid. Vi uppdaterar information löpande.

 • Fas 1 - pågående fas
 • Fas 2 - kommande fas
 • Fas 3
 • Fas 4

Om du medicinerar med:

 • Waran - ber vi dig ta med senaste PK värde.
 • Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana - tänk på:
  • om vaccinationen är planerad före kl. 10:00, hoppa över din morgondos.
  • om vaccinationen är på eftermiddagen ta morgondosen av din tablett senast kl. 08:00 och försök boka vaccinationstid så sent som möjligt på eftermiddagen.
  • att ta nästa dos av din tablett tidigast två timmar efter vaccinationen.

Efter vaccinationen

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Var god läs och fyll i hälsodeklarationen inför din vaccination