Aktuellt

Prover i vården sparas - Biobankslagen

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för ditt barns vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.

Du har rätt att begränsa vad ditt barns sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via "Samtycke prov i biobank". Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten "E1. Ändring av samtycke". Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se. 

Notera att: Om barnet fyllt 15 år har det själv rätt att fylla i och skriva under begäran om begränsat samtycke. Då barnet är 13–14 år ska både barnet och vårdnadshavare underteckna. Barn 0–12 år företräds av vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare måste båda underteckna.

Läs mer här på 1177.se