Aktuellt

Covid-19/Coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtom kan vara feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder och illamående.

Symtomen kommer omkring 5 dagar efter att man blivit smittad, men kan dröja upp till 14 dagar. De allra flesta som drabbas av Covid-19 blir lindrigt sjuka och besvären brukar gå över av sig själv.

Du som har allmänna frågor om Covid-19 kan ringa på telefonnummer 11313. Du kan även gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida för att hålla dig uppdaterad.


Vaccination mot Covid-19

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom. Därför erbjuds alla som är 12 år och äldre vaccination mot sjukdomen. Samtyckesblankett ska vara ifylld av båda vårdnadshavare om du är under 18 år.

Du kan ladda ner samtyckesblanketten här.

Du som är 80 år och äldre kan nu boka din tredje dos vaccin, om det har gått minst 6 månader efter din andra dos. Du som är listad hos oss har blivit kontaktade via telefon och erbjudits en tid. Om du har missat ditt samtal ber vi dig att återkoppla till vårdcentralen.

Läs mer på 1177.

 • Vi vaccinerar för närvarande med Pfizers/Biontechs Comirnaty.
 • Är tiderna slut? Nya tider läggs ut i samband med vaccinleveranser.

Två doser vaccin krävs med rätt intervall emellan för ett gott skydd

 • För Pfizer-BioNtechs och Modernas vaccin ska intervallet vara 4-7 veckor.

Medicineras du med Waran behöver vi ha ett PK-värde högst 7 dagar gammalt.

Du behöver ta med hälsodeklarationen ifylld - Klicka här

Boka din vaccination mot covid-19 genom att klicka här

Om du medicinerar med:

 • Waran - ber vi dig ta med senaste PK värde.
 • Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana - tänk på:
  • om vaccinationen är planerad före kl. 10:00, hoppa över din morgondos.
  • om vaccinationen är på eftermiddagen ta morgondosen av din tablett senast kl. 08:00 och försök boka vaccinationstid så sent som möjligt på eftermiddagen.
  • att ta nästa dos av din tablett tidigast två timmar efter vaccinationen.

Efter vaccinationen

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Var god läs och fyll i hälsodeklarationen inför din vaccination - Klicka här.