Aktuellt

Covid-19/Coronavirus
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtom kan vara feber, hosta, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder och illamående.

Symtomen kommer omkring 5 dagar efter att man blivit smittad, men kan dröja upp till 14 dagar. De allra flesta som drabbas av Covid-19 blir lindrigt sjuka och besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta Vårdcentral eller Jourmottagning om du plötsligt blir mycket sämre och får andningsbesvär.

Du som har allmänna frågor om Covid-19 kan ringa på telefonnummer 11313. Du kan även gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida för att hålla dig uppdaterad.

Källa: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/