Hälsoundersökning

Ladda ned och skriv ut nedanstående hälsoformulär. Ta med ifylld inför din hälsoundersökning.

Hälsoundersökning LITEN:

Hälsoformulär med livsstilsfrågor.
Fastande provtagning: längd, vikt (BMI), midjeomfång, blodtryck, blodstatus, glukos, kreatinin, TSH, ALP, ASAT, ALAT, Bilirubin, PSA (män), Lipidstatus.
Telefonbesked av läkare.

Hälsoundersökning MELLAN:

Hälsoformulär med livsstilsfrågor.
Fastande provtagning: Längd, Vikt (BMI), Midjeomfång, Blodtryck, Blodstatus, Glukos, Kreatinin, TSH, ALP, ASAT, ALAT, Bilirubin, PSA (män), Lipidstatus, Ekg.
Läkarbesök.

Hälsoundersökning STOR:

Hälsoformulär med livsstilsfrågor.
Fastande provtagning: Längd, Vikt (BMI), Midjeomfång, Blodtryck, Blodstatus, Glukos, Kreatinin, TSH, ALP, ASAT, ALAT, Bilirubin, PSA (män), Lipidstatus, B12-vitamin folsyra, Järn TIBC Ferritin, Urinprov, Ekg.
Läkarbesök.